Zarząd Cordia Polska

Michał Melaniuk

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi Cordia Polska
Prezes Zarządu Polnord S.A.
Prezes Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej

Od 2014 r. Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi Cordia Polska.

W 2020 r. Cordia sfinalizowała zakup pakietu większościowego w firmie deweloperskiej Polnord S.A., natomiast w kwietniu 2020 r. Michał Melaniuk został powołany na stanowisko prezesa Polnordu. W lipcu 2020 r. został również Prezesem Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, której Cordia jest członkiem-założycielem.

Zanim dołączył do Cordia Polska, przez blisko 4 lata związany był z Grupą Skanska, gdzie jako Prezes, a wcześniej jako wiceprezes Skanska Residential Development Poland odpowiadał za wprowadzenie firmy na polski rynek, jej rozwój i pełną koordynację realizacji projektów mieszkaniowych. Przedtem, od 2007 do 2011 roku, pracował jako dyrektor komercyjny w GTC S.A., jednej z wiodących firm inwestycyjno-deweloperskich w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. W latach 1998 – 2007 zdobywał doświadczenie w strukturach grupy inwestycyjno-deweloperskiej Golub-Europe, przekształconej w GE Capital Golub Europe, następnie w Quinlan Private Golub, a obecnie Avestus, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu. Michał Melaniuk jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Tomasz Łapiński

Wiceprezes Zarządu i Chief Development Officer w Cordia Polska
Członek Rady Nadzorczej Polnord SA

Tomasz Łapiński – od marca 2021 r. ponownie w Grupie Cordia na stanowisku Chief Development Officer oraz jako Członek Zarządu polskich spółek Grupy Cordia.

Od grudnia 2017 do lipca 2020 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Cordia Group, a od 2019 r. także Członka Zarządu Cordia International. W okresie kwiecień – lipiec 2020 r. pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w Polnord S.A., natomiast od lipca 2020 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Polnord S.A.

Tomasz Łapiński w latach 1998-2000 pracował jako analityk w Central Europe Trust Polska a w latach 2000-2008 w UniCredit CAIB Poland – banku inwestycyjnym należącym do Grupy UniCredit. W latach 2008 – 2017 był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Grupy Ronson. W kwietniu 2017 roku przejął obowiązki prezesa Ronson Europe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył Finanse i Bankowość.

Péter Bódis

Wiceprezes Zarządu Cordia Polska
Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Grupy Cordia

Peter Bodis pełni funkcję Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu Grupy Cordia od sierpnia 2020 r.

Ma ponad 20 lat doświadczenia w obszarze zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Przez większą część kariery zawodowej wspierał należącą do Unicredit, wyspecjalizowaną w zarządzaniu aktywami grupę Pionieer Investments, a także spółki powiązane z Bank of Austria, z których wyrosła – głównie w Wiedniu i Warszawie. W latach 2011-2018 jako wiceprezes zarządu był odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami w Pioneer Pekao Investment Management S.A. – najstarszej i największej firmie zarządzającej funduszami na polskim rynku, która ma pod opieką aktywa o łącznej wartości ponad 5 mld euro.

Wcześniej spędził 8 lat w wiedeńskim oddziale Pioneer Investments, gdzie zarządzał funduszami inwestycyjnymi na rynkach Europy Wschodniej. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w dziale zarządzania aktywami Creditanstalt Securities w Budapeszcie. Péter Bódis uzyskał tytuł magistra finansów na Uniwersytecie Nauk Ekonomicznych w Budapeszcie w 1998 r., posiada tytuł Charted Financial Analyst, włada biegle 5 językami.