Zarząd Cordia Polska

Tomasz Łapiński

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi Cordia Polska
Prezes Zarządu Polnord SA.

Od grudnia 2021 r. Tomasz Łapiński objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego Inwestycjami Mieszkaniowymi Cordia Polska oraz przejął obowiązki Prezesa Zarządu Polnord SA.

Tomasz Łapiński jest związany z grupą Cordia od grudnia 2017 r. Do lipca 2020 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego Cordia Group, a od 2019 r. także Członka Zarządu Cordia International. W okresie kwiecień – lipiec 2020 r. pełnił rolę Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w Polnord SA. Od marca 2021 r. zasiadał w zarządzie Cordia Polska jako wiceprezes i Chief Development Officer.

Tomasz Łapiński w latach 1998-2000 pracował jako analityk w Central Europe Trust Polska, a w latach 2000-2008 w UniCredit CAIB Poland – banku inwestycyjnym należącym do Grupy UniCredit. W latach 2008 – 2017 był członkiem Zarządu Ronson Development. Aż do kwietnia 2017 r. pełnił funkcję dyrektora finansowego Ronson, kiedy objął stanowisko prezesa zarządu. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Péter Bódis

Wiceprezes Zarządu Cordia Polska
Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Grupy Cordia

Peter Bodis pełni funkcję Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu Grupy Cordia od sierpnia 2020 r.

Ma ponad 20 lat doświadczenia w obszarze zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Przez większą część kariery zawodowej wspierał należącą do Unicredit, wyspecjalizowaną w zarządzaniu aktywami grupę Pionieer Investments, a także spółki powiązane z Bank of Austria, z których wyrosła – głównie w Wiedniu i Warszawie. W latach 2011-2018 jako wiceprezes zarządu był odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami w Pioneer Pekao Investment Management S.A. – najstarszej i największej firmie zarządzającej funduszami na polskim rynku, która ma pod opieką aktywa o łącznej wartości ponad 5 mld euro.

Wcześniej spędził 8 lat w wiedeńskim oddziale Pioneer Investments, gdzie zarządzał funduszami inwestycyjnymi na rynkach Europy Wschodniej. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w dziale zarządzania aktywami Creditanstalt Securities w Budapeszcie. Péter Bódis uzyskał tytuł magistra finansów na Uniwersytecie Nauk Ekonomicznych w Budapeszcie w 1998 r., posiada tytuł Charted Financial Analyst, włada biegle 5 językami.