Skontaktuj się!
 

Rekrutacja

 

Zasadniczymi aktywami CORDIA są ludzie – nasz, liczący ponad 300 osób, zespół doświadczonych specjalistów, jeden z największych w zakresie nieruchomości w Europie Środkowej. Pracujemy razem w dynamicznym, ukierunkowanym na ludzi nieformalnym środowisku, którego spoiwem są wspólnie wyznawane wartości: uczciwość, kreatywność, wytrwałość i praca zespołowa.

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.