Podczas odbywającego się 18.09.2018 we Wrocławiu IV Kongresu Mieszkaniowego Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi Cordia Polska Michał Melaniuk wypowiedział się na temat nowej ustawy o rynku deweloperskim, zwanej potocznie „lex deweloper”:

Wchodząca w życie ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawa mieszkaniowa stanowi ogromną szansę na dokonanie pozytywnych zmian w architekturze i urbanistyce miast, pod warunkiem wzajemnej współpracy pomiędzy samorządami, lokalnymi społecznościami  i deweloperami.

Za pomocą tej ustawy będzie można w krótkim czasie tworzyć bardzo dobre warunki dla rozwoju funkcji mieszkaniowej w każdej lokalizacji i rozwiązywać problemy planistyczne tam, gdzie obecnie planów nie ma. W praktycznie każdym miejskim ośrodku, można by wskazać przykłady, gdzie nowe przepisy mogą być pomocne. Na pewno, gdyby taki instrument istniał wcześniej wiele inwestycji udałoby się zrealizować dużo szybciej.

Nowa ustawa będzie też pomocna w realizacji nowej wizji rozwoju miast, czy gmin, które mają plany uchwalone wiele lat wcześniej, ale zapisane w nich funkcje nie przystają do obecnych potrzeb tych miast i jego mieszkańców. Dobrym przykładem są np. tereny dawniej pełniące funkcje przemysłowe – Grzegórzki w Krakowie czy tereny po FSO w Warszawie, które dzięki swojej dobrej lokalizacji blisko centrów tych miast są terenami na których z korzyścią dla wszystkich powinna rozwinąć się zabudowa mieszkaniowa.

Nie należy jednak traktować ustawy jak samodzielny byt, ale jak instrument, który zadziała w pełni dopiero w połączeniu z innymi elementami, takimi jak: program Mieszkanie Plus, czy REIT-y, czyli specjalne fundusze inwestycyjne, które zarabiają na czynszach i wynajmie nieruchomości. Patrząc w przyszłość, nie należy więc skupiać się wyłącznie na samej ustawie, ale brać pod uwagę całość proponowanych rozwiązań. Zarówno program Mieszkanie Plus, REIT-y, jak i tzw. specustawa są logicznymi elementami jednej, przemyślanej układanki, które pomogą uporządkować i ustabilizować rynek mieszkaniowy w Polsce. Ożywianie terenów „zapomnianych” (np. należących do PKP czy Agencji Mienia Wojskowego), które ma szansę na realizację dzięki współpracy deweloperów z miastem, będzie prowadzić do stworzenia nowej tkanki miejskiej i wpłynie pozytywnie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Polaków – obecnie, według różnych szacunków, w Polsce brakuje prawie trzech milionów mieszkań. Dlatego tak ważne jest, aby posługiwać się nowym instrumentem z korzyścią dla wszystkich stron. W tym celu konieczny jest dialog i współpraca pomiędzy samorządami i deweloperami. Życzyłbym więc sobie i innym, abyśmy jak najczęściej mogli prowadzić taki dialog w przyszłości.

Michał Melaniuk, Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi Cordia Polska

Ask for an offer

Your data

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Podanie adresu email jest niezbędne w celu wysłania oferty, a numer telefonu jest konieczny z uwagi na potrzebę precyzyjnego omówienie potrzeb Klienta w związku z zamówieniem przez niego oferty.

Real estate criteria

Choose investments

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Error sending message, please try again later.

Thank you for your question!

We will get back to you as soon as possible.

Your quote request

  • Investments:
  • Number of rooms:

Ask for an offer

Your data

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Podanie adresu email jest niezbędne w celu wysłania oferty, a numer telefonu jest konieczny z uwagi na potrzebę precyzyjnego omówienie potrzeb Klienta w związku z zamówieniem przez niego oferty.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Error sending message, please try again later.

Thank you for your question!

We will get back to you as soon as possible.

Your quote request

  • Apartments:
  • Investments:
  • Number of rooms:

Sign up for the newsletter

Your data

Select the city you are interested in

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Error sending message, please try again later.

Thank you for subscribing to our newsletter!

From now on, you will receive information from us about new investments, promotions and other important events.