Działając w ramach jednej grupy: Cordia, Futureal oraz HelloParks przekażemy na rzecz pomocy uchodźcom w regionie niemal 4 mln zł. Wybrane nieruchomości są już udostępniane pod działalność humanitarną, m.in. w Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie.  Wspieramy też mocno swoich pracowników w podejmowanych przez nich inicjatywach.

 

Działając m.in. w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii ogłosiliśmy zbiórkę wśród pracowników w regionie. Zebrane środki, zasilone przez Futureal dodatkową kwotą 800 tys. euro (blisko 4 mln zł), zostaną przekazane na wsparcie organizacji humanitarnych działających na rzecz mieszkańców Ukrainy na terenie trzech ww. krajów. Jedna trzecia tej kwoty trafi do Polski.

 

– Nie rozdysponowaliśmy jeszcze całego naszego budżetu, gdyż chcemy dobrze zbadać potrzeby i przekazać fundusze tam, gdzie będą one najbardziej potrzebne. Wierzymy, że działania pomocowe, które są dziś tak potrzebne, to maraton, nie sprint. Najważniejsze to grać zespołowo, dlatego mocno angażujemy też naszych pracowników, wspierając ich inicjatywy w każdy możliwy sposób, w tym finansowy – mówi Tomasz Łapiński, Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi w Cordia Polska.

 

W ramach powyższej kwoty powstał również fundusz na wsparcie oddolnych inicjatyw pracowników. Jego wartość – na ten moment – to 300 tys. zł. Każda osoba, która działa na rzecz uchodźców w jakikolwiek sposób, może liczyć na zwrot poniesionych kosztów: benzyny, produktów, wyposażenia mieszkania itd. Nasi pracownicy bardzo aktywnie angażują się w pomoc uciekającym przed wojną. Wiele osób bierze udział w zbiórkach, organizuje transport i noclegi oraz jeździ ze wsparciem na granicę. Każdy, kto chce pomagać może liczyć na udzielenie dodatkowych, płatnych dni urlopu na ten cel.

 

Pomoc na terenie Polski jest organizowana także w ramach aktywów komercyjnych Futureal, udostępniliśmy swoje powierzchnie w nieruchomościach w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku pod działalność organizacji humanitarnych. Szykowane są w nich miejsca noclegowe, przedszkole dla ukraińskich dzieci.

 

– Z ciężkim sercem śledzimy wydarzenia na Ukrainie. Naszym obowiązkiem jest pomóc rodzinom uciekającym przed wojną wszelkimi dostępnymi nam środkami. Jestem dumny ze wszystkich w Grupie Futureal, ponieważ wielu naszych kolegów już przyjęło do domów uchodźców. Wielu przygotowuje się też do aktywnego udziału w organizowanych przez nas darowiznach – mówi Gábor Futó, założyciel i współwłaściciel Grupy Futureal.

Ask for an offer

Your data

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Podanie adresu email jest niezbędne w celu wysłania oferty, a numer telefonu jest konieczny z uwagi na potrzebę precyzyjnego omówienie potrzeb Klienta w związku z zamówieniem przez niego oferty.

Real estate criteria

Choose investments

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Error sending message, please try again later.

Thank you for your question!

We will get back to you as soon as possible.

Your quote request

  • Investments:
  • Number of rooms:

Ask for an offer

Your data

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Podanie adresu email jest niezbędne w celu wysłania oferty, a numer telefonu jest konieczny z uwagi na potrzebę precyzyjnego omówienie potrzeb Klienta w związku z zamówieniem przez niego oferty.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Error sending message, please try again later.

Thank you for your question!

We will get back to you as soon as possible.

Your quote request

  • Apartments:
  • Investments:
  • Number of rooms:

Sign up for the newsletter

Your data

Select the city you are interested in

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Error sending message, please try again later.

Thank you for subscribing to our newsletter!

From now on, you will receive information from us about new investments, promotions and other important events.