Powrót
default_feature_image

Gdy kupujesz mieszkanie, każda informacja może być dla Ciebie cenna i przydatna. Źródeł wiedzy jest dosyć sporo: portale internetowe, urząd miejski, fora dla kupujących mieszkania, raporty rynkowe, dane statystyczne. Bardzo dużo możesz też dowiedzieć się od samego dewelopera. W naszym ( i każdej podobnej firmy) interesie jest przekazać Ci jak najpełniejsze dane. Mamy też w tym zakresie pewne obowiązki prawne.

Prospekt informacyjny od dewelopera

Deweloperzy w Polsce mają obowiązek przedstawienia kupującym prospektu informacyjnego. Jeśli tego nie robią – nie należy im ufać!

Sam prospekt informacyjny jest dokumentem dostępnym w wersji papierowej lub bardziej przyjaznej dla środowiska – elektronicznej. Potencjalnym klientom dostarcza się go nieodpłatnie. Do czytania jest dosyć sporo, warto więc przejrzeć prospekt na spokojnie, w gronie zainteresowanych. Można dowiedzieć się z niego:

 • Kim jest deweloper (podane są dane umożliwiające identyfikację firmy i dane kontaktowe).
 • Jakie doświadczenie ma deweloper (np. w przypadku Cordii dowiedzą się Państwo, że w Polsce ukończyliśmy np. Inwestycję Nowe Bochenka w Krakowie, gdzie sprzedaliśmy wszystkie mieszkania).
 • Czy przeciw deweloperowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, i czy aby nie znajduje się on w stanie upadłości?
 • Czy deweloper miał niezbędne zezwolenia na budowę? (W praktyce znajdą także Państwo informacje kto takie zezwolenia wydał)
 • Kto finansuje budowę (mogą pojawić się np. informacje o bankach, które udzieliły deweloperowi kredytu)
 • Jaki jest plan zagospodarowanie przestrzennego sąsiednich działek?Czy w promieniu 1 km planowane są zmiany w infrastrukturze drogowej, kolejowej i transportowej?
 • W jaki sposób został zabezpieczony interes nabywców? (Szczególnie istotne, gdy kupuje się mieszkanie w budynku jeszcze nie ukończonym)

Harmonogram wykonania i oddania budynku

Częścią prospektu dewelopera jest harmonogram wykonania prac. Jest on traktowany jako zobowiązanie się po stronie dewelopera do wykonania poszczególnych działań (np. otynkowanie, oddanie parkingu) do wyznaczonej daty.

Są to terminy ostateczne, deweloper ma oczywiście prawo oddać budynek wcześniej. Warto też pamiętać, że dzień oddania kluczy konkretnemu właścicielowi nie jest równoznaczny z zakończeniem prac. Może zdarzyć się, że deweloper wykończył mieszkania wcześniej niż np. drogę wewnętrzną lub garaże.

Dokumentacja, z którą można zapoznać się u dewelopera

Od dewelopera można dowiedzieć się kilku dodatkowych informacji o dużym znaczeniu. Deweloper ma obowiązek udostępnić między innymi:

 • Projekt architektoniczno-budowlany samego budynku mieszkalnego;
 • Kopię pozwolenia na budowę;
 • Wypis z księgi wieczystej nieruchomości

Zainteresowani mają też prawo zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym dewelopera (jeśli założono spółkę celową, uprawnienie dotyczy także spółki dominującej). Dowiedzą się z niego Państwo, że dzięki trafnym inwestycjom, dobrze nam idzie.

Czytaj więcej Sprawdzanie dewelopera i formalności przy zakupie mieszkania

Informacje na temat samego mieszkania
W prospekcie deweloperskim umieszczone są jako odrębna część informacje na temat samego mieszkania. To ostatnie oczywiście i tak najlepiej osobiście obejrzeć, ale już z dokumentów dowiedzą się Państwo:

 • Jaki jest standard wykończenia budynku?
 • W jakie instalacje wyposażone jest mieszkanie?
 • Co stanowi część wspólną dla wszystkich mieszkańców?
 • Czy do mieszkania przynależą przyległości (np. garaż)?

Warto pytać

Przedstawiciele Dewelopera i posiadają pogłębioną wiedzę na temat osiedla i okolicy. Część z niej udostępniają w formie prospektów informacyjnych. Możesz jednak zapytać też o to czego w prospekcie nie znajdziesz. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę co jest dla Ciebie istotną informacją, ale gdy nam to powiesz, postaramy się udzielić jak najpełniejszej odpowiedzi.