Powrót
default_feature_image

Rachunek powierniczy to specjalny rodzaj rachunku bankowego. Ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy planują zakup mieszkania od dewelopera. 

Rachunek powierniczy należy do dewelopera, jednak to nie deweloper jest właścicielem środków, które są na nim zgromadzone. Środki należą do osoby kupującej mieszkanie w danej inwestycji, czyli powierzającego. Jako powiernik, deweloper może je wydać tylko zgodnie z umową podpisaną z powierzającym.

Jak działa rachunek powierniczy?

Rachunki powiernicze otwiera się z myślą o realizacji konkretnej inwestycji. To na nie, a nie na rachunek firmowy dewelopera, trafiają pieniądze osób kupujących mieszkania w danym projekcie. Wyobraź sobie, że znalazłeś wymarzone mieszkanie – np. na osiedlu Horyzont Praga. Podpisałeś umowę, bank przyznał ci kredyt. Kiedy twoje środki znajdą się na rachunku powierniczym, nominalnie należą do ciebie. Ale nie będziesz już nimi mógł swobodnie dysponować, np. wyciągnąć lub przelać na własne konto. Może je natomiast wykorzystać właściciel rachunku, czyli Cordia, na konkretnie określony cel – czyli budowę twojego mieszkania.

Warto tu jednak dodać, że bank prowadzący rachunek powierniczy wypłaca pieniądze deweloperowi dopiero w momencie, kiedy przedstawi on dokumenty pozwalające stwierdzić, że cały lokal lub dany etap budowy został wykonany zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.

Czemu służy taki rachunek?

Rachunek powierniczy ma za zadanie chronić interesy i środki klientów deweloperów. Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 2011 r., korzystanie z takiego rachunku jest obowiązkiem każdej firmy deweloperskiej. Jeśli umowa spełnia określone warunki, a na rachunku nie ma innych środków, które są własnością dewelopera, środki powierzających nie są wliczane do masy upadłościowej lub spadkowej dewelopera. Nie podlegają też zajęciom komorniczym w przypadku egzekucji długów. Dzięki temu powierzający może być pewny, że jego pieniądze są bezpieczne.

Zwrot w kilku przypadkach

Powierzający mogą domagać się zwrotu środków od dewelopera w określonych sytuacjach – np. jeśli udowodni, że inwestor nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, albo gdy okaże się, że umowa deweloperska była niezgodna z przepisami ustawy. Bank zwróci też powierzającemu całość środków, jeśli ten odstąpi od umowy albo umrze. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana na mocy porozumienia stron, zarówno powierzający, jak i deweloper odzyskają część środków.